Nagradni natječaj – Cool nagrade za Droid fanove

Nagradni natječaj: “Cool nagrade za Droid fanove”

1. Opće odredbe 

Organizator nagradnog natječaja “Cool nagrade za Droid fanove” (u nastavku: „Natječaj“) je Webtek Digital d.o.o., Kutinica 3, 44320 Kutina, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: „Organizator“). Natječaj će se održati na društvenoj mreži Facebook: https://www.facebook.com/Droid.hr

2. Trajanje natečaja

Natječaj traje od 16.03.2015. do 16.04.2015.

3. Tko može sudjelovati u natječaju

U natječaju mogu sudjelovati svi sa prebivalištem, boravištem, stalnim ili privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji od 16.03.2015. do 16.04.2015. na Facebook stranici portala Droid.hr ostave komentar “@Droid.hr me nagrađuje”. Završnu odluku donosi žiri koji se sastoji od glavnog urednika Gorana Kordića te ostalih suradnika i članova redakcije.

4. Svrha natječaja

Svrha natječaja je promocija Facebook stranice portala Droid.hr

5. Tijek natječaja

5.1. Prijave

Svi koji žele sudjelovati u natječaju moraju u periodu od 16.03.2015. do 16.04.2015. posjetiti Facebook stranicu https://www.facebook.com/Droid.hr te na objavu “Cool nagrade za Droid fanove” ostaviti komentar “@Droid.hr me nagrađuje”.

5.2. Završetak natječaja

U četvrtak, 14.04. 2015., Droid.hr žiri izuzet će četiri sretna dobitnika, osobe s ispravnom prijavom te s originalnim komentarima popraćeni s brojem lajkova osvojit će nagrade. Broj lajkova nije primaran. Ovim putem usmjeravamo dobitnike natječaja da se radi preuzimanja nagrade jave na našu mail adresu admin@droid.hr ili nam pošalju poruku na Facebook stranici. Slušalice šaljemo poštom na trošak dobitnika, dok ulaznice šaljemo mailom.

6. Nagrada

Nagrade u natječaju su dvije ulaznice za konferenciju Droidcon Zagreb, Samsung slušalice HS1303 te Samsung naglavni set HM 1200. Ako se određeni pojedinačni pobjednik u roku od sedam dana od primitka obavijesti o dobitku nagrade ne odazove na našu Facebook stranicu ili e-mail: admin@droid.hr te Organizatoru ne pošalje sve podatke zatražene od Organizatora (ime i prezime, adresu, OIB), nagrada mu neće biti dodijeljena, a dodijelit će se pobjedničkom komentaru koji je sljedeći po redu.

7. Ograničenje odgovornosti

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

1. korisničke sadržaje objavljene na profilima na Facebooku koji su uključeni u natječaj,

2. nedostupnost usluge Facebooka, bez obzira na razloge nedostupnosti, a posebice ako je posljedica neznanja služenja i uporabe istih.

3. nedostupnost usluge Facebooka koja je posljedica kvara mreže, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje mogu privremeno remetiti korištenje uslugom ili sudjelovanje u natječaju,

4. bilo kakve posljedice koje sudionik natječaja pretrpi zbog sudjelovanja u natječaju. Organizator ne snosi nikakve troškove koji sudionicima nastanu zbog sudjelovanja u natječaju (zbog uporabe mobitela, pristupanja internetu, troškove produkcije sadržaja).

8. Zaštita osobnih podataka

Sudionik natječaja dopušta da Webtek Digital d.o.o. sve osobne podatke koji su uneseni u prijavi za natječaj, do opoziva ili ispunjavanja svrhe za koju su prikupljeni, koristi za potrebe ovog nagradnog natječaja. Vođenje, nadzor i upravljanje popisom osobnih podataka te prenošenje podataka trećim osobama regulirano je i provodi se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Sudionik ima pravo u svako doba odustati od dane suglasnosti i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih osobnih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

9. Završne odredbe

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta sudjelovanja u natječaju u bilo kojem trenutku, te će sukladno tome svaka promjena istih biti objavljena na svojoj stranici na Facebooku. Sudionici natječaja bit će obaviješteni od strane Organizatora o svakoj izmjeni i dopuni ovih Pravila putem Facebook i službene stranice www.droid.hr

Kutina, 16.03. 2015.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)